Společnost A.C.C. byla založena v roce 2018 jako specialista pro likvidaci odpadů firmy GKR. V dnešní době již spolupracuje na likvidaci odpadů s předními producenty stavebních odpadů v ČR, čehož je důkazem likvidace desetitisíců tun odpadů na Vršovickém nádraží pro SŽDC, zahájení likvidace vyvrtané zeminy na trase metra D Pankrác, atd.

Společnost dále rozšiřuje svoji působnosti na likvidaci nebezpečných odpadů. Zahájení těchto služeb zákazníkům včas oznámíme.