Pozemní stavby a demolice: společnost A.C.C. s. r. o. spolu s GKR Stavby a. s.

Těžba písku, rekultivace, sanace: společnost A.C.C. s. r. o. spolu s AQUASYS s. r. o.

Obchodní partneři: AQUASYS s. r. o., Dekonta a. s., GKR Stavby a. s., Metrostav a. s., INOS RICHTER s. r. o., EUROVIA a. s. a další.

Z důvodu stability společnosti a možnosti nabídnout i největším společnostem na trhu co nejefektivnější služby, konkurenceschopné ceny a jistotu pro zákazníka, se společnost A.C.C. s. r. o. na rozsáhlé projekty sdružila se společnostmi GKR Stavby a. s. a AQUASYS s. r. o.